Về chúng tôi

COMPANY

Lĩnh vực kinh doanh

Kawakami, người được sinh ra dưới nhiệm vụ kéo các ngành công nghiệp thiết bị liên quan đến quần áo ở Nhật bản, đã hỗ trợ việc chuyển đổi của các doanh nghiệp khác nhau, bao gồm cả những người liên quan đến may mặc, cũng như nội thất, ô tô, và các công ty y tế, kể từ khi thành lập. Bề rộng của giá trị mà Kawakami sản xuất phù hợp với sự tiến bộ của công nghệ tiếp tục lây lan xa hơn nữa.

to top