Sản phẩm / Dịch vụ

PRODUCT

Injet plotter

JPC-18 / JPC-22

Injet plotter JPC-18 / JPC-22

Speedy , operative efficiency , space-saving
Maximizing the cost-down performance ,
Ultra high speed inkjet plotter

Ứng dụng chính

Printing speed : 80㎡/h( bi-directional printing )

Đặc điểm cơ thể

Thị trường mục tiêu

Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm theo danh mục sản phẩm

Tìm kiếm theo thị trường mục tiêu

Tìm kiếm theo tên sản phẩm

to top