Sản phẩm / Dịch vụ

PRODUCT

Auto Carry ( Automatic Carriage system )

AUTO CARRY

Auto Carry	( Automatic Carriage system ) AUTO CARRY

Material loading machine
Automatic material-loading process with efficiency

Ứng dụng chính

Suitable for spreading machine type of NK300GXN , NK500CSN , NK600 and so on.

Đặc điểm cơ thể

Thị trường mục tiêu

Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm theo danh mục sản phẩm

Tìm kiếm theo thị trường mục tiêu

Tìm kiếm theo tên sản phẩm

to top