Sản phẩm / Dịch vụ

PRODUCT

Bucket Auto Lifter

BAL-L / BAL-R

Bucket Auto Lifter BAL-L / BAL-R

Suitable for spreading machine type of NK300GXN , NK500CSN , NK600 and so on.

Ứng dụng chính

Various functions from lifting the heavy material loader to bucket-type lifter for choices.

Đặc điểm cơ thể

Thị trường mục tiêu

Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm theo danh mục sản phẩm

Tìm kiếm theo thị trường mục tiêu

Tìm kiếm theo tên sản phẩm

to top