Lợi thế của Kawakami

STRENGTH

Kawakami thực hiện việc tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng .

Dựa trên "chức năng hoạt động dễ dàng", chúng tôi

Hệ thống tùy chỉnh

Kawakami

Hệ thống tùy chỉnh Kawakami

được đề xuất các thiết bị cơ bản đã được

thiết kế để vận dụng an toàn và đơn giản,

để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Kinh nghiệm và Thành tựu

"Kawakami đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và thành tựu, các sản phẩm đã được công nhận

trong nhiều lĩnh vực,

không chỉ trong ngành công nghiệp may mặc như máy trải vải tự động và máy cắt vải tự động mà còn ở cách ngành công nghiệp khác như nội thất,

ô tô và thiết bị y tế."

Đáp ứng nhanh chóng

Dịch vụ bảo trì tương ứng trong vòng 24 giờ

Dựa trên mạng lưới dịch vụ hậu mãi toàn diện,

nhân viên dịch vụ có kinh nghiệm và chuyên môn phong phú đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng.

Trả lời ngày hôm sau

Tín dụng cho thuê đối tác của KAWAKAMI

Đối với việc xem xét các khoản tín dụng cho thuê, sự tương ứng có thể trả lời vào ngày hôm sau.

Từ đề xuất đến ước tính và xem xét, có thể yên tâm sử dụng.

※trừ trường hợp ngày đặc biệt như ngày lễ công ty, ngày nghỉ lễ, ngày lễ quốc gia v,v,...

※Sau khi xem xét sẽ được xử lý bởi công ty cho thuê liên hệ của Kawakami.

Tùy thuộc vào kết quả của đánh giá xem xét, có thể không thể đáp ứng yêu cầu.

Cung cấp đáng tin cậy

Hệ thống cung cấp phụ tùng Kawakami

Cung cấp các Phụ tùng nhanh chóng, khách hàng có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm của Kawakami.

to top