Về chúng tôi

COMPANY

Lời chào từ Tổng Giám đốc

Thế giới của chúng ta đã thay đổi một cách căn bản từ xã hội kinh tế toàn cầu hóa ngày càng phát triển.

Nguyên tắc thị trường về sống còn và phụ thuộc lẫn nhau đã được thử nghiệm và sàng lọc, và rõ ràng là chúng ta cần phải thay đổi giá trị và tư tưởng của chúng ta theo quy luật của thị trường.

Trong bối cảnh như vậy , luôn đòi hỏi các công ty phải thay đổi một cách nhanh chóng và không do dự.

Kawakami, với sứ mệnh " nâng cao chức năng dịch vụ " và " đặc biệt đáp ứng những đòi hỏi về thông tin chi tiết" dựa trên "kỹ năng và độ tin cậy" mà chúng tôi đã tích lũy hơn 40 năm kể từ ngày thành lập, mục tiêu trở thành 1 công ty có thể tăng cường nhiều chức năng và cung cấp sự " an toàn và chắc chắn"như một chuyên gia.

Chúng ta quan tâm và tập trung vào sự hợp tác dựa trên sự hợp lý và theo đuổi "con đường trở thành một chuyên gia" và hơn nữa là càng ngày càng sáng tạo và vượt qua thử thách.

Tổng Giám đốc

Kojiro Takamatsu

to top